top of page

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen 

Dit is de privacyverklaring van SMOEL copywriting. Lees de verklaring zorgvuldig. SMOEL copywriting is van mij: Paulien Noordzij en statutair gevestigd te Jan van Vlissingenhof 58 (5709AR) Helmond, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 64869326. Ik ben per e-mail te bereiken via paulien@smoel.nl en telefonisch via +31 622388279.

 

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe SMOEL copywriting omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Zo geef ik aan welke (categorieën) persoonsgegevens ik verzamel en voor welk doel ik de persoonsgegevens gebruik. Ook geef ik aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

  

Ik heb het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 juli 2020.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt als je je voor de nieuwsbrief inschrijft of een call boekt via de website. De persoonsgegevens gebruik ik om contact op te nemen, tekstuele opdrachten uit te voeren, offertes en opdrachtbevestigingen te maken, en facturen, betaalherinneringen en betaalverzoeken op te maken en te versturen.

Op de website geef ik aan welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn je naam, telefoonnummer en je e-mailadres bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of bij het boeken van een call. Het e-mailadres kan gebruikt worden om je in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor je kunnen zijn. 

Voor de facturatie is het van belang om je factuuradres te delen. 

De persoonsgegevens die ik via mijn website of op een andere manier verzamel worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de beoogde doelen ermee te behalen.

 

Aan de verwerking van jouw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: je geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens als het verwerken noodzakelijk is voor SMOEL copywriting om aan de opdracht te voldoen.

 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens 

Als SMOEL copywriting bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt moet je hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Je kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn je ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Middels het ondertekenen van het toestemmingsformulier of deze privacyverklaring geef je uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens.
 

Cookies    

SMOEL copywriting maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op je computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je mijn website bezoekt, verzamelt de cookie basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om je te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om je te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt me om je een goede gebruikservaring te kunnen leveren. 

 

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van  Verantwoordelijke. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. SMOEL copywriting is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Ik raad je aan bij bezoek aan deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op hun website. 

 

Doorgifte aan verwerkers en derden 
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door SMOEL copywriting zijn ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst, of anderszins werkzaamheden verrichten voor SMOEL copywriting. Je kunt hierbij denken aan Dropbox, Microsoft, Canva en Mailchimp.

 

Ook deel ik je persoonsgegevens met derden als ik op grond van een wettelijke verplichting gehouden ben om je persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

 

Beveiliging 

SMOEL copywriting heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

 

Je persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen op een server buiten Nederland, elders in Europa of de VS.

 

Jouw privacyrechten 

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van je persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien heb je het recht om persoonsgegevens te ontvangen die SMOEL copywriting van je heeft. Deze overdracht moet gebeuren in een vorm die het voor jou mogelijk maakt om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. Indien je de door jou verstrekte gegevens wil ontvangen, inzien en/of wijzigen dan stuur je een mailtje naar paulien@smoel.nl.
 

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kan je me mailen op paulien@smoel.nl.

 
Indien je een klacht wil indienen over mij met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  

 

Je kunt je in de toekomst afmelden voor de nieuwsbrief door me te mailen op paulien@smoel.nl.

bottom of page